Återbetalningspolicy

En köpare har rätt att ångra sitt köp av en vara i enlighet med bestämmelserna i Distansavtalslagen (2005:59). Ångerrätten innebär att köparen kan returnera varan till säljaren utan att uppge en anledning. Köparen måste meddela säljaren om avsikten att nyttja ångerrätten inom 14 dagar från det att varan har mottagits.

Meddelandet från köparen till säljaren om avsikten att nyttja ångerrätten bör ske skriftligt av dokumentationsskäl, vi rekommenderar att köparen skickar ett mejl till info@purepacks.se.

Innan en vara returneras ska en bekräftelse mottas från säljaren med instruktioner om hur returen skall genomföras. En förutsättning är dock att varan är oanvänd och oskadad. 

Köparen skall utan onödigt dröjsmål, och senast 7 dagar från anmälan efter det att ångerrätten beviljats, skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till säljaren, om säljaren inte har erbjudit sig att arrangera upphämtning av varorna.

Observera att det är viktigt att om du ångrar ett köp och vill returnera varan, behöver du först hämta ut paketet och därefter returnera den. Vi förbehåller oss rätten att debitera kostnader för den hantering som uppstår vid ej uthämtade paket (returfrakt, expeditionskostnad och dylikt).

Purepacks ska först bekräfta att returen är tillåten och att ångerfristen inte har passerats innan varan skickas tillbaka.  Kunden ansvarar för varan till dess den har kommit oss tillhanda. Returen får inte skickas som postförskott och packa den ordentligt så att den ej kan bli skadad av frakten.