Allmänna villkor

Företaget

Följande villkor gäller försäljningsavtal där den säljande part är:

Rastrom AB
Handenterminalen 5
136 40 Handen
Organisationsnummer 559143-8261

Köparen är den person som genomför beställningen (nedan kallade ”Köpare/Köparen”). Följande allmänna avtalsvillkor tillämpas endast på handelsförhållanden mellan Rastrom AB och dess kunder.

Rastrom AB ingår ej avtal med minderåriga. (9 kap. 1§ föräldrabalk)

Rastrom AB förbehåller sig rätten att ändra dessa avtalsvillkor genom ett ensidigt beslut utan varsel. Ändringar i lag träder i kraft omedelbart som de är om inte annat föreskrivs i lagen.

Rastrom AB ansvarar inte för skada som uppstår på grund av force majeure. Rastrom AB meddelar kunden så fort som möjligt om omständigheter som utgör force majeure uppstår.

Kunden

Rastrom AB säljer produkter och tjänster till konsumenter. Vid konsumenthandel följs gällande konsumentskyddslagstiftning i Sverige och EU. Dessa avtalsvillkor gäller inte till den del de begränsar konsumentens rättigheter som fastställs i den tvingande lagstiftningen.

I samband med din registrering och/eller beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av oss. Enligt GDPR (Personuppgiftslagen) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig. I enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204) har Rastrom AB dessutom rätt att behandla och lämna ut uppgifter där saklig anknytning föreligger (såsom direktmarknadsföring). Om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta vår kundservice så hjälper vi dig.

Vi kan även komma att kontakta er som både företags- och privatkund för att fråga om ni vill lämna ett omdöme av vår produkt efter slutförd beställning. Detta är helt frivilligt och ni kontaktas endast en gång även om ni gör flera beställningar framgent.

Produkter och prislista

Samtliga priser anges i svenska kronor inklusive moms. Rastrom AB reserverar sig för eventuella fel i pris- och produktinformation eller i övrigt på hemsidan. Vi reserverar oss för slutförsäljning, lagerdifferenser, tekniska problem och eventuella typografiska fel på vår sida eller i våra annonser. Vi förbehåller oss rätten att annullera felaktiga beställningar.

Produktbilderna på hemsidan garanterar inte att varans exakta utseende, färg och beskaffenhet återges. Vi reserverar oss för eventuella fel i produktinformationen och förbehåller oss rätten att ändra produktinformation och priser utan föregående avisering. Produkter och tjänster säljs alltid i befintligt skick och konsumenten har ångerrätt till köpet i enlighet med konsumentskyddslagen.

Betalsätt

Vi accepterar betalningar genom MasterCard, Maestro, VISA, PayPal, American Express, Google Pay, Shopify Payments och Klarna.

När du betalar med kreditkort hanteras dessa transaktioner av vår betalningspartner Shopify Payments som också garanterar säkerheten. Besök www.shopify.com för att läsa mer om deras betalningstjänster. Totalsumman för ordervärde, frakt och eventuella övriga kostnader kontrolleras och reserveras på ditt betalkort innan beloppet dras.

 

Leverans

Din beställning skickas med förvalt leveranssätt. Hantering av en beställning tar i genomsnitt 0-1 arbetsdagar efter att en beställningsbekräftelse har skickats till dig som kund. Vi skickar leveranser 2 dagar i veckan och leverans kan därför ta 2-5 arbetsdagar. 

Uppgifter om leveranstider har upprättats på grundval av information som transportören angett. Rastrom AB meddelar kund vid eventuella leveransförseningar som vi blir informerade om av transportören. Kund har rätt att häva sitt köp vid om den anser att förseningen ej är rimlig. Ett bindande köpeavtal träder i kraft efter att beställningen registrerats i Rastrom AB:s system.

Fria returer under period för ångerrätten.

Om kund önskar göra ändringar av kontaktuppgifter eller leveransadress på en leverans som redan skickats ut till kund så tillkommer en avgift på 250kr. 

Om produkten du köpt blivit skadad under transporten så ber vi dig att informera vår kundtjänst om detta så snart som möjligt via mejl info@purepacks.se

Ångerrätt

En köpare har rätt att ångra sitt köp av en vara i enlighet med bestämmelserna i Distansavtalslagen (2005:59). Ångerrätten innebär att köparen kan returnera varan till säljaren utan att uppge en anledning. Köparen måste meddela säljaren om avsikten att nyttja ångerrätten inom 14 dagar från det att varan har mottagits.

Meddelandet från köparen till säljaren om avsikten att nyttja ångerrätten bör ske skriftligt av dokumentationsskäl. Innan en vara returneras ska en bekräftelse mottas från säljaren med instruktioner om hur returen skall genomföras. Tänk på att hantera varan varsamt och endast i den utsträckning som är nödvändig för att fastställa varans art och egenskaper. Om du hanterar varan mer än vad som är tillåtet är du ansvarig för varans minskade värde och vi förbehåller oss då rätten att vid återbetalningen göra avdrag för värdeminskningen.

Vid åberopande av ångerrätt så skall kund kontakta företaget via mejl på info@purepacks.se och meddela att man önskar åberopa sin ångerrätt. 

Köparen skall utan onödigt dröjsmål, och senast 14 dagar från anmälan efter det att ångerrätten beviljats, skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till säljaren, om säljaren inte har erbjudit sig att arrangera upphämtning av varorna.

Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från den dag då vi fick ditt meddelande om att du ångrat köpet. Vi förbehåller oss dock rätten att avvakta återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

Observera att det är viktigt att ifall du ångrar ett köp och vill returnera varan, först behöver hämta ut paketet och därefter returnera det. Vi förbehåller oss rätten att debitera kostnader för den hantering som uppstår vid ej uthämtade paket (returfrakt, expeditionskostnad och dylikt).

Rastrom AB ska först bekräfta att returen är godkänd för retur och att ångerfristen inte har passerats innan varan skickas tillbaka. Vi kommer därefter skicka ut en returfraktsedel till dig som du skall använda för att returnera din produkt. Se alltid till att få ett kvitto från ditt postombud som verifierar att du lämnat in returen.